Profil

alimurtaza

06 Kasım 2006

Hakkında

Ali Murtaza DOĞAN
www.kirmitlikuscenneti.org

KUŞLARIN KORUMA ALTINA ALINMASI

Beldemizin kuzeyinden geçen Ceyhan nehri boyunca nehrin taşkınalanlarında adacıklar oluşmuştur . Bu adacıklarda ve nehirkıyısında sazlıklar ve söğüt ağaçları bulunmaktadır. Bu alanlargöçmen kuşların ve sürekli kalan kuşların yaşama alanıdurumundadır. Beldemizin ve Osmaniye İlinin Su Kuşlarını barındırmapotansiyeli açısından en önemli bölgesi durumundadır. Nehirkıyısındaki sazlıklar ve ağaçlık alanlar bu kuşların beslenmeyaşama konaklama ve üreme alanlarıdır. Her dönem göç alan bir yerözelliğindedir. Devamlı bulunan kuşlar olduğu gibi üreme dönemi, yaz ve kış dönemlerinde de konaklamak için gelen kuş çeşitlerlidebulunmaktadır.Daha önceleri avlanma tehdidi ile karşı karşıya olanbu kuşlar 2004 yılında yaptığımız girişimler sonucu ve OsmaniyeValisi Sayın İsa Küçükünde katkılarıyla bir sene boyunca tümkuşlar için sürekli av yasağı kapsamına alınmış bulunmaktadır. Daha önce Beldemizde böyle önemli bir alanda çalışma yapılmamıştır.Belediye olarak bölgede yaşayan kuşları tespit çalışmamız devametmektedir. Şu ana kadar 135 adet kuş türü tespit etmişbulunmaktayız Ayrıca türkiyenin en büyük balıkcıl kolonisinin(7tür) bu bölgede yaşadığı, tesbit edilmiştir. Çalışmalarımız haladevam etmektedir .Kuşlar hangi dönem geliyor , hangileri kalıcı , üreme dönemleri vs. gibi envanter çalışmalarımız devametmektedir.Ayrıca Doğa Derneğiyle bu bölgede bir çalışmayürütmekteyiz. Özellikle nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıyaolan Alaca Yalıçapkını (Ceryle Alcyon) İsimli kuş içinde bir tespitçalışması yapmıştır.Bu bölgede Kuşların korunması için bizimbelediye olarak yaptığımız çalışmalara verdikleri destekten dolayıda Tüm Doğa Derneği Çalışanlarına teşekkür ederiz. * Nehirkenarındaki kuşları tespit ve fotoğraflarını çekerek belgelemeçalışmamız devam etmektedir.2006 yılında doğa derneğiyle kırmıtlıbelediyesi, Kırmıtlı sulak alanında kırsal kalkınma projesihazırlayıp B.M. K.Y.F Küçük yatırımlar fonundan B.T.C. destekliproleje gerçekleşmiş. Alan Çevre bakanlığınca önemli sulak alanstatüsüne alınıp.sürekli korunan alan olarak.Kırmıtlı kuşcennetiolarak ilan edilmiştir.Alanın en önemli özelliği, üç yalıçapkınınınbir arada görülebildiği tek yer olmasıdır.Alanda 2004 yılından beriav yasağı ilan dilmiş olup Ağaç kesimi, kaçak avlanma kurbağa avıdahil zamansız avlanma önlenmiştir. belediye olarak sürekli alanınkorunması için bekçi görevlendirilmiştir.Yerel halkın, bilgilendirme toplantılarıyla bilinçlenmeleri sağlanmış gençler, kuş gözlemcisi olarak eğitilmiştir.Alanda bir adet kuş gözlemkulübesi, 2 adet ahşap köprü, wc, yapılıp , yürüyüş yollarıdüzenlenerek 200 adet ağaç dikilip, proje kapsamında, www.kirmitlikuscenneti.org.adı altında vep sitesi kurulmuş olup, ziyaretcilerin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca ziyaretçi merkeziinşatı devam etmektedir.KIRMITLI KUŞ CENNETİ, 25 mart 2007tarihinde görkemli bir törenle ve yalıçapkınları festivaliyle, SUAVİ konseriyle, Doğa derneği, BM, BTC, Çevre bakanlığıyetkililerininde hazır bulunduğu kalabalık bir törenle Osmaniyevalisi sayın, Zübeyir KEMELEK tarafından açılmıştır. www.kirmitlikuscenneti.org

KIRMITLI KUŞ CENNETİNDE BULULAN KUŞLAR

Bu güne kadar kış göçmeni ve yaz göçmenleri olmak üzere toplam 166tür tesbit edilmiş olup, tür tesbit çalışması tarafımdan devam etmektedir.

1- Küçük Balıkçıl
2- Sığır Balıkçılı
3-Gri Balıkçıl
4-Gece balıkcılı
5-Alaca Yalıçapkını
6-Yalı Çapkını
7- Kız Kuşu
8- Mahmuzlı Kız Kuşu
9-Küçük Batağan
10- Küçük balaban
11- Yeşil Baş
12-Kaşık Gaga
13-Kıl Kuyruk
14- Çıkrıkçın
15-Karabatak
16-Küçük karabatak
17-Saz Horozu
18-Arı Kuşu
19- Gök kuzgun
20- Karabaş Martı
21- Martı
22- Saz Delicesi
23- Küçük Orman Kartalı
24- Yılan Kartalı
25- Şahin
26- Ak Kuyruk Sallayan
27- Karatavuk
28-Karabaşlı Kiraz Kuşu
29-Kızıl Sırtlı Örümcek Kuşu
30-Saka
31- Arap Bülbülü
32- İbikli Toygar
33- İbibik
34- Sığırcık
35- Kumru
36- Taş Kuşu
37- Büyük Saz Kamışçını
38- Kum Kırlangıcı
39- Kırlangıç
40- Tarla kuşu
41- saz tavuğu
42- Uzunbacak
43- Guguk
44- Tepeli guguk
45- Sarıasma
46- Balaban
47- İzmir yalıçapkını

Takip Ettikleri (Liste)

Ali Tellioğlu Demet Peker İlker Kül aliyusuf ReyhanDogan yawlakoz53 bardiaparsi Hasan Sevgili dlmnr moja murat214 mustafatahire

Kişisel Bilgileri

  • Ad Soyad : Ali Murtaza DOĞAN
  • Şehir : Osmaniye
  • Ekipmanları : Dürbün Teleskop
Teşekkürler!